Vlindermuur

Met onze netwerkgroep No Limits No Labels zijn we gaan praten met de directeuren van Uitvaartverzorging D&O, Ad en Harry de Jong
Wij wilden graag een herdenkingsplek in Dordrecht voor vlinderkindjes. D&O heeft voor de vlinderkindjes de vlindermuur gerealiseerd.

Voor iedere ouder die ooit een kindje zo klein verloor is het een groot verlies.Tot kort geleden had zo n kindje tot 24 weken zwangerschap geen bestaansrecht .
Geen geboorte akte, geen bijschrijving op het stadskantoor. Dit terwijl je als vrouw echt bevallen bent van dit kleine mensje.

Wanneer je samen met de arts het besluit neemt je kindje te laten onderzoeken waarom het is overleden moet je je kindje achterlaten. Je komt thuis, met niets. Dan is er geen begrafenis, geen crematie , geen afscheidsritueel , geen afsluiting.

Ook voor eventuele andere kinderen is dit moeilijk te begrijpen. Eerst had mama een baby in dr buik, en dan is er niets.
De vlindermuur is een gedenkmuur, een plek waar het vlinderkindje een plekje krijgt.
Een tastbare plek voor je vlinderkindje.
Wij hopen met dit iniatief meer begrip en ruimte te krijgen voor mensen die ooit zo hun kindje verloren zijn. Dat je een plek hebt waar je kunt zijn als je wilt gedenken, waar je kunt delen.
Want er zijn heel veel vlinderkindjes in ons leven zonder dat we dat van elkaar weten.
Wij hopen deze kindjes en hun ouders een stem te geven.
Een taboe van stilte te doorbreken.

Op zaterdag 7 oktober 2017 is de vlindermuur in Dordrecht onthuld.